Sıvı bazlı sitoloji kiti kullanılarak yapılan PAP/Smear testi kadınlarda, rahim ağzı kanseri ve kanser öncesinde meydana gelen hücresel bozuklukları tespit etmek için kullanılan en pratik ve en yaygın yöntemdir. Kadınlarda çok sık rastlanan bu kanser türünün erken teşhisi için önemli bir tarama testidir. Eskiden klasik/konvansiyonel yöntem olarak adlandırılan ve smear fırçası ile alınan numunenin direkt lama yayılması ile yapılmaktaydı. Günümüzde bu yöntemin yerine artık sıvı bazlı sitoloji kitleri kullanılarak manuel ya da otomatik cihaz vasıtasıyla yapılan daha güvenilir yöntemler tercih edilmektedir. Literatürde Pap test, Papanicoloau Test, Pap smear, sıvı bazlı sitoloji, servikal smear, smear testi vb. farklı adlandırmaları bulunmaktadır.

Pap test jinekolojik muayenede numunelerin serviksten smear fırçası yardımıyla alınmasıyla başlar ve bu numunenin sitolojik inceleme için laboratuvara ulaştırılması gerekir. Bu aşamada sağlık kurumlarında, geleneksel PAP smear ve Sıvı Bazlı olmak üzere başlıca iki yöntem kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemde alınan serviks numunesi direkt olarak lama yayıldıktan sonra özel sprey ile fikse edilerek laboratuvara gönderilir. Sıvı bazlı sitoloji yönteminde ise alınan numuneler koruyucu solüsyona konarak laboratuvara gönderilir ve burada homojen hale getirildikten sonra lam üzerine yayma işlemi yapılır. Sıvı bazlı sitoloji yönteminde solüsyonun özelliğinden dolayı ayrıca fiksasyon için spreylemeye gerek yoktur.

Tek-Path Sıvı Bazlı Sitoloji Kiti (Liquid based PAP), jinekolojik numunelerin taşınması sırasında hücrelerin antijenik ve doğal nükleik asit yapılarını korur; morfolojik yapılarını muhafaza ederek lam üzerine homojen ince tabaka halinde yayılmasını sağlamaktadır. Sonrasında PAP boyaları kullanılarak mikroskobik inceleme aşamasına geçilmektedir. Geleneksel yönteme göre avantajları: tarama alanının az olması, fiksasyon aşamasındaki gecikmeden kaynaklanan hücre kaybının engellenmesi, hücrelerin üst üste binmesinin engellenmesi, mikroorganizmaların korunması, homojen numune elde edilmesi vb. olarak sayılabilir. Ayrıca diğer markalardan ayıran en önemli özelliklerinden biri de yayma işleminde pozitif şarjlı lam kullanılması ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Ek bir solüsyon kullanılmadan temiz bir düz lama direkt yayılabilir ve koruyucu solüsyonumuzun formülasyonu gereği hücre dökülmesi yaşanmaz.

Yüksek sayıda smear testi bakan laboratuvarlar için aşağıdaki uygulamayı önermekteyiz. Bu sayede sıvı bazlı sitoloji kitlerimizin kullanımıyla daha net görüntü elde edilmesinin yanı sıra zamandan ve analiz maliyetlerinden tasarruf edilmektedir.

Ürün hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

SIVI BAZLI SİTOLOJİ KİTİ / PAP TEST

Sıvı Bazlı Sitoloji Kiti Cihaz ve Ekipmanlar

Sıvı bazlı sitoloji koruyucu solüsyon (Preservative Solution) / Smear Fırçası / Kit ile uyumlu santrifüj cihazı / Vortex (Karıştırıcı) / Orange G 6 Boyası / EA 50 Boyası / Pastör Pipeti ya da otomatik pipet / Lam

SIVI BAZLI SİTOLOJİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

Smear Fırçası yardımıyla alınan hücre numunesi test solüsyonu içerisine konulur.*
Fırça üzerinde kalanların sıvıya geçmesi için tüp vortex yardımıyla 10 saniye karıştırılır.
Test tüpü 3000 rpm devirde yaklaşık 4 dakika süreyle pelletlerin çöktürülmesi için santrifüj edilir.
Santrifüj edildikten sonra üstte kalan düşük yoğunluklu sıvı (supernatant) boşaltılır.
Test tüpü vortex yardımıyla 10 saniye karıştırılır.*(Homojenizasyon için önerilir)
Pastör ya da otomatik pipet yardımıyla sıvı bazlı sitoloji kitinden alınan pellet istenilen tarama alanına göre lama yayılır. Lam kurutularak sonraki aşama olan PAP boyama işlemine geçilir.